Економічний словник довідник - 2020


Валова продукція підприємства

Валова продукція підприємства — показник, що характеризує у вартісній формі обсяг виробленої підприємством продукції за певний період часу; частина валового суспільного продукту, створена на підприємстві. У зв'язку з особливостями процесу відтворення в різних галузях народного господарства застосовують різні методики визначення В. п. п. До складу валової продукції наприклад, промислового підприємства входять: вартість виготовлених виробів; вартість реалізова­них за межами підприємства напівфабрикатів власного виробництва; продукція, виготовлена в підсобних і допоміжних підрозділах і реалізована на сторону; роботи промислового характеру, виконані у звітному періоді на замовлення із сторони; зміна вартості залишків напівфабрикатів власного виробництва за звітний період; зміна кількості залишків продукції, виготовленої в підсобних і допоміжних підрозділах; зміна кількості залиш­ків незавершеного виробництва; внутрішній оборот в тих особливих випадках, коли він входить до складу валової продукції. У В. п. п. не входить вартість продукції, виготовленої підприємством у даний період і переробленої у власному виробництві.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити