Економічний словник довідник - 2020


Ринок

Ринок — система товарно-грошових відносин, що виникають між покупцем і продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення, вільне підприємництво, що здійснюється на основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції суб'єктів господарювання у боротьбі за споживача. Функціонування Р. підпорядковується законам товарного виробництва — закону вартості, попиту і пропозиції та закону конкуренції Саме на основі дії цих законів формується ринкова ціна, яка врівноважує попит і пропозицію, регулює обсяг і асортимент вироблюваних товарів, впливає на розвиток виробництва і є основним регулятором господарської діяльності. Через ринкову ціну виробник і покупці дізнаються про попит на ті чи інші товари, технологічні можливості виробників. Тим самим Р. виступає як регулятор господарської діяльності. Економічна конкуренція на Р. між товаровиробниками в кінцевому підсумку стимулює підвищення ефективності виробництва ціною банкрутств збиткових і технічно відсталих підприємств. З розвитком виробництва, підвищенням його суспільного характеру відбуваються істотні зміни й у ринкових відносинах, впроваджуються елементи його регулювання державою. Все більша частка продукції виробляється на замовлення держави, фірм, а не безпосередньо на ринок (автомобілі — 60%, верстати — 100%), в окремих випадках допускається обмеження зростання цін, здійснюється контроль за ними і т. ін. Масштаби державного регулювання ринкових відносин визначаються конкретною економічною і соціальною обстановкою в тій чи іншій країні. Ринкове і державне регулювання економіки у розвинутих країнах доповнюють одне одного. З точки зору місця проведення акту купівлі — продажу розрізняють Р. місцевий, регіональний, національний (внутрішній) та світовий. Складовими елементами національного Р. є: Р. предметів споживання, Р. засобів виробництва; Р. капіталів, цінних паперів, валюти; Р. нерухомості, в т.ч. землі, Р. науково-технічних розробок та інформації. Кожен з цих структурних елементів внутрішнього Р. поділяється на ряд складових специфічних (залежно від виду товарів). Так, Р. предметів споживання включає Р, одягу, взуття меблів тощо. Головними соціально-економічними умовами формування і розвитку Р. є суспільний поділ праці та економічне відособлення окремих виробників як власників, різноманітність форм власності та видів господарювання, наявність стійкої грошово-кредитної системи, ринкової інфраструктури. Саме такі умови передбачається створити в Україні.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити