Економічний словник довідник - 2020


Рівень безробіття при повній зайнятості

Рівень безробіття при повній зайнятості — відсутність безробіття, зумовленого спадом виробництва при наявності функціонального (пов'язаного з пошуком та очікуванням роботи) та структурного безробіття. Р. б. п. п. з. називається ще природним безробіттям, яке впливає на величину реального обсягу національного продукту, тобто того продукту, який можна одержати при повному використанні ресурсів, насамперед — трудових. Природне безробіття при повній зайнятості існує тоді, коли кількість тих, хто шукає роботу, дорівнює числу вільних робочих місць. Так буває рідко, частіше має місце дисбаланс між кількістю робітників і робочих місць. У більшості випадків рівень безробіття вищий природного і дуже рідко — нижчий за нього. У США рівень безробіття був нижчий від природного лише в роки другої світової війни (у 1943—1945 pp. був у межах 2%), а природним вважався рівень в 4% від кількості працездатного населення. Р. б. п. п. з. не є постійним. На його величину впливають конкретна соціально-економічна обстановка в країні, кон'юнктура внутрішнього і зовнішнього ринку тощо. Наприклад, у 60-ті роки вважалося, що такий рівень у США становить 4% робочої сили. Тобто повна зайнятість досягається в тому разі, коли зайнято 96% робочої сили. На думку економістів, нині природний рівень безробіття становить 5—6%. Це пов'язано насамперед із змінами демографічного складу робочої сили, зокрема тим, що жінки й молоді робітники, частка безробітних серед яких завжди була вища, ніж у інших категоріях працюючих, стали важливим компонентом робочої сили. Крім цього, підвищився рівень соціального захисту безробітних, допомога їм, що певною мірою знизило активність пошуку ними роботи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити