Економічний словник довідник - 2020


Автоматизація виробництва

Автоматизація виробництва — етап розвитку техніки, коли машини створюються самими машинами, а функції управління роботою машин передаються автоматичним пристроям. Людина виходить з безпосереднього виробництва, звільняється не лише від ручної праці, а й від виконавчих і навіть частково від розумових функцій нетворчого змісту, за нею залишаються функції спостереження і контролю за роботою машин та їх наладка. Автомати все частіше виконують функції управління і контролю. З середини 76-х років XX ст. почався якісно новий етап А. в. пов'язаний з електронною автоматизацією матеріального виробництва і обігу та науково-технічною творчістю. її початком є впровадження і швидкий розвиток мікропроцесорів на великих інтегральних схемах, що спричинило мікропроцесорну революцію, появу ЕОМ п'ятого покоління, здатних розуміти мову людини. Мікропроцесорна революція є матеріальною основою створення промислових роботів третього покоління (інтелектуальних роботів), які за допомогою сенсорної системи сприймають інформацію про навколишні події, потім обробляють її за допомогою найновіших ЕОМ і передають у свій виконавчий механізм. Це створює реальну передумову для комплексної автоматизації виробництва, формування «безлюдних виробництв» чи навіть заводів — автоматів. Це найвищий ступінь автоматизації виробництва, який передбачає виготовлення машин самими машинами. Початковий ступінь А. в. супроводжується застосуванням у виробництві окремих машин-автоматів та напівавтоматів. Застосування на виробництві автоматизованих систем машин повинно органічно поєднуватися з автоматизованою системою управління. Якщо розвинуті країни Заходу пройшли в основному початковий етап автоматизації виробництва й обігу, переходять до найвищого ступеня автоматизації, країни колишнього СРСР — лише на початковій стадії цього процесу. Технологічний спосіб виробництва у них базується здебільшого не на автоматизованій, а на машинній та ручній праці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити