Економічний словник довідник - 2020


Розподіл доходів відповідно до теорії граничної продуктивності

Розподіл доходів відповідно до теорії граничної продуктивності — у працях західних науковців (Ж. Б. Сея, Дж. Б. Кларка, А. Маршалла, В. Уїкстід та ін.) проаналізовано взаємодіюміж створенням вартості та її розподілом між окремими факторами виробництва — працею, капіталом, землею. В теорії граничної продуктивності, як і концепції трьох факторів виробництва, всупереч положенням трудової вартості, стверджується, що кожен з елементів виробництва є продуктивним і створює вартість. Участь кожного з них у виробництві вартості визначається граничною продуктивністю, тобто величиною одержання максимально можливого продукту внаслідок збільшення даного продуктивного фактору на одиницю при незмінній величині всіх інших факторів. Граничний продукт згідно з даною теорією визначає „ справедливий» природний рівень доходу, виплачуваний кожному з факторів. Капітал, під яким розуміють засоби виробництва, приносить своєму власнику прибуток, земля землевласнику — ренту, а праця робітнику — заробітну плату. На перший погляд розподіл, при якому робітники і власники засобів виробництва, матеріальних ресурсів отримують винагороду відповідно з їх вкладом у виробництво, виглядає логічним і справедливим. Між тим це далеко не так, оскільки існує нерівність у розподілі виробничих ресурсів. Насамперед мають місце відмінності в можливостях і здібностях людей, окремі з них через природні недуги взагалі не можуть брати участі у виробництві і не зможуть одержувати ніякого доходу у системі розподілу, здійснюваного лише на основі теорії граничної продуктивності. Ще більша нерівність у володінні власністю серед багатьох власників капіталу, адже земля не є результатом їх трудових зусиль, вона дісталася їм у спадщину. Виходить, що дохід від успадкованої власності знаходиться у протиріччі з принципом: кожному відповідно до того, що він створює. Заперечуючи необґрунтовані висновки теорії граничної продуктивності у галузі розподілу, соціальній сфері, слід визнати її важливість у розробці основних принципів підприємницької діяльності у ринковій економіці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити