Економічний словник довідник - 2020


Самоуправління трудового колективу

Самоуправління трудового колективу — участь трудового колективу у розв'язанні питань виробничого і соціального розвитку, плануванні господарської діяльності, використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, контролі за господарською та фінансовою діяльністю на основі чинного законодавства. Згідно із законодавством України трудовий колектив має право розглядати зміни до статуту підприємства, визначати умови найму керівника, брати участь у розв'язанні питання про виділення структурних підрозділів для створення нового підприємства, разом з власником розв'язувати питання про вступ і вихід підприємства із об'єднання; приймати рішення про оренду підприємства, створення на основі трудового колективу органу для переходу на оренду і викупу підприємства. При частковому викупі майна підприємства трудовий колектив набуває права співвласника. Після повного викупу підприємства трудовий колектив набуває права колективного власника. Повноваження трудового колективу всіх видів підприємств, де використовується наймана праця, реалізуються, як правило, загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу. На колективних підприємствах загальні збори (конференції) є вищим керівним органом. Виконавчі функції по управлінню колективним підприємством здійснює правління, яке обирається таємним голосуванням на загальних зборах (конференції). Повноваження правління визначаються статутом. Правління обирає із свого складу голову і його заступників або їх роль виконують по черзі всі члени правління.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити