Економічний словник довідник - 2020


Світовий ринок

Світовий ринок — сукупність національних ринків, пов'язаних між собою стійкими товарно-грошовими відносинами. С. р. охоплює інтернаціональну сферу обміну країн світового співтовариства, базується на їх участі в міжнародному поділі праці. Ступінь розвитку С. р. визначається рівнем зрілості державно-відокремлених продуктивних сил, виробничих відносин та ступенем їх інтернаціоналізації. Історично С. р. передує формуванню світового господарства, а потім стає однією із основних його структурних ланок. Інтернаціоналізація господарського життя веде до появи нових форм С. р. Зараз у світовому господарстві поряд з традиційним С. р. товарів існують ринки капіталу, робочої сили, валюти, цінних паперів, інтелектуальної власності, послуг та ін. Розвиток С. р. характеризується зміною структури світового товарообігу, географії основних товаропотоків, диверсифікацією товарних ринків. Ще на початку XX ст. в структурі світової торгівлі значно переважала частка сировинно-аграрної продукції, товарів масового вжитку. Відповідно товаропотоки проходили між країнами, що розвиваються, та індустріальними державами. У другій половині XX ст. у світовому товарообороті важливе місце починає займати торгівля машинами, обладнанням, технологією. Характерною рисою функціонування С. р. на відміну від національного ринку є те, що на рух товарів поряд з економічними чинниками впливають стратегія й тактика зовнішньо економічної політики окремих держав. Йдеться насамперед про протекціоністські дії та інші державні заходи в сфері зовнішньої торгівлі. Серед основних особливостей функціонування сучасного С. р. виділяються властиві лише йому системи світових цін, зорієнтовані на інтернаціональну вартість (інтернаціональну ціну виробництва). Це дозволяє партнерам враховувати порівняльні переваги міжнародного поділу праці. Зараз на С. р. посилюються позиції великих транснаціональних корпорацій. Проте рівень монополізації С. р., порівняно з національним, зокрема економічно розвинутих країн, нижчий.

Значним ступенем монополізації на С. р. відрізняються головним чином спеціалізовані галузі економіки. Важливою рисою С. р. в сучасних умовах є поява міжнародних форм його регулювання. Це стосується діяльності Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) генеральної угоди по тарифах і торгівлі (ГАТТ) та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити