Економічний словник довідник - 2020


Світові ринки капіталу

Світові ринки капіталу — сукупність економічних відносин між власниками капіталу та споживачами з приводу його використання шляхом обміну. С. р. к. складаються в процесі міграції капіталу. Вони поділяються на ринки підприємницького і позичкового капіталів. Ринок підприємницького капіталу пов'язаний з реалізацією довгочасних, довгострокових інвестицій. Вони ведуть до створення філіалів дочірніх компаній та змішаних підприємств. Капіталовкладення в закордонні господарські об'єкти забезпечують контроль над ними з боку інвестора і визначаються як прямі іноземні інвестиції. Ринок позичкового капіталу у сфері зовнішньоекономічних відносин виступає у формі відносин щодо міжнародних кредитів, які надаються в товарній або грошовій формі на умовах терміновості, повернення, платності. Ринок позичкового капіталу також пов'язується із відносинами щодо закордонних інвестицій. Це — вклад капіталу в іноземні облігації, акції, сертифікати, інші цінні папери з метою отримання прибутку. їх постійний обмін на фондових біржах виступає як світовий ринок цінних паперів. Цінні папери визначають вартість матеріальних ресурсів (засобів виробництва і предметів праці), що знаходяться в обороті і виступають важливим елементом ринкової економіки, С. р. к, не є стабільним. На зміну стрімкому підвищенню курсу акцій, що визначає великі прибутки, нерідко приходить біржовий крах — різке падіння курсу акцій. В основі цього явища лежать циклічний характер матеріального виробництва, політичні, соціальні та інші фактори. Певне гасіння цих коливань досягається за рахунок застосування гнучкої податкової політики.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити