Економічний словник довідник - 2020


Свобода підприємництва

Свобода підприємництва — здатність людини діяти в підприємницькій діяльності відповідно до своїх інтересів і можливостей. Кожний суб'єкт ринкового господарства має свободу вибору виду підприємництва залежно від об'єктивної необхідності, особистих якостей, можливостей, наявності грошей, засобів виробництва та кон'юнктури ринку. Підприємець вивчає ринок, а саме попит і пропозицію на товарну масу, ціни і приймає рішення про той чи інший вид діяльності. Це рішення обґрунтоване і підтверджене розрахунками про витрати виробництва, ціни, їх динаміку та прибуток, який є метою підприємницької діяльності. Всі її види взаємозалежні і в сукупності утворюють єдиний економічний організм. Вони регулюються чинним державним законодавством. С. п. реалізується у виборі засобів та способів досягнення мети підприємництва — одержання прибутку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити