Економічний словник довідник - 2020


Сезонні коливання

Сезонні коливання — сезонний компонент часового ряду, який часто накладається на основну тенденцію, зміни показників, які повторюються з року в рік у певні проміжки часу. Спостерігаючи їх протягом ряду років у кожному кварталі чи місяці, можна визначити відповідні середні величини (медіани), які є характеристиками сезонних коливань. Якщо, наприклад, спостерігати протягом кількох років, на скільки відсотків значення показника в січні відрізняється від середньорічного, і звідси вирахувати середній (медіану), а потім те ж саме зробити в лютому, березні і т.д., то всі дванадцять таких середніх дадуть загальну характеристику С. к. є результатом впливу природних, економічних та суспільних факторів. Вони характеризуються такими поняттями, як довгостроковість періоду коливань (відрізок часу між сусідніми точками максимуму і мінімуму), спектральний аналіз та амплітуда (різниця між максимальними та мінімальними значеннями показника). Залежне від виду сезонності використовуються різні методи для визначення С. к,, найбільш поширені серед яких — індекси сезонності, сезонна хвиля та спектральний аналіз. Індекси сезонності характеризують річну динаміку явища, виступають показниками інтенсивності С. к. і визначаються в процентах (як відношення кожного рівня ряду динаміки у вигляді щомісячних даних до деякого теоретичного або середнього рівня, що приймається як база даних). Сезонна хвиля — це сукупність обчисленогодля кожного місяця річного циклу індексів сезонності. Для виміру сезонної хвилі використовується ряд методів, які базуються на середній арифметичній, відносних величинах, механічному вирівнюванні. Спектральний аналіз являє собою математичний апарат дослідження процесів як детермінованих, так і випадкових.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити