Економічний словник довідник - 2020


Система участі

Система участі — одна з важливих форм економічного зв'язку між підприємствами в умовах ринкової економіки, при якій певна група підприємців отримує можливість контролювати капітал, що в багатьох випадках значно перевищує їхній власний капітал в акціонерному товаристві. Таким підприємцям потрібно володіти контрольним пакетом акцій головного учасника акціонерного товариства, розпоряджатися капіталами інших його учасників, використовуючи їх для купівлі контрольних пакетів акцій „ дочірніх» структур і т. ін. За допомогою С. у. „ товариство — мати» підкоряє і контролює капітали багатьох залежних від нього товариств, створюючи своєрідну піраміду компаній. При цьому „ материнське» товариство за законодавством, як правило, не відповідає за „ дочірнє», яке вважається самостійним і незалежним.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити