Економічний словник довідник - 2020


Собівартість продукції

Собівартість продукції — грошовий вираз затрат підприємства на виробництво й реалізацію продукції. Всі витрати підприємства, які входять до С. п., поділяються на виробничі й позавиробничі. До виробничих відносять амортизаційні відрахування (тобто перенесену на продукцію вартість засобів праці), сировину, матеріали, паливо, різні види енергії, заробітну плату робітників і службовців. До позавиробничих належать витрати, пов'язані з реалізацією продукції та різного роду відрахування на науково-дослідні роботи, пов'язані з підготовкою кадрів рекламною діяльністю тощо. При обчисленні собівартості, з урахуванням затрат, пов'язаних з виробництвом продукції, собівартість приймає форму виробничої або фабрично-заводської (виробничі й загально-управлінські витрати). Якщо врахувати виробничі затрати і затрати на реалізацію продукції, то така собівартість називається комерційною. При господарському аналізі визначають собівартість одиниці продукції, а також усієї виробленої (товарної чи реалізованої) продукції. У сільському господарстві обчислюють загальну або середню С. п. певної галузі в масштабі району, області, зони. У промисловості розрізняють індивідуальну й галузеву С. п. Індивідуальна собівартість характеризує витрати окремого підприємства на виробництво й реалізацію продукції. На її рівень впливають конкретні умови виробництва на даному підприємстві. Галузева собівартість показує середні у галузі витрати на виробництво та реалізацію продукції, У ринковій економіці на С. п. впливає конкуренція. Це означає, що при зниженні собівартості враховують особливості попиту споживача, якість продукції, наявність однорідних товарів у конкурентів. У ряді випадків підприємство вдається до підвищення собівартості шляхом використання дорожчих матеріалів, додаткових затрат, пов'язаних з новою модифікацією виробу тощо. Доцільність таких витрат виправдовується намаганням залучити нових покупців. Зниження С. п. виступає головним засобом зростання прибутку підприємства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити