Економічний словник довідник - 2020


Соціалізм

Соціалізм (від лат. socialis — суспільний) — суспільний лад, економічною основою якого є суспільна власність на засоби виробництва. Поняття С виникло в XV—XVI столітті і втілювало мрію трудящих про суспільство соціальної справедливості. Соціалісти вважали, що шлях до такого суспільства — не через приватну, а суспільну власність. Спочатку С. розглядався його прихильниками як суспільство суцільної зрівнялівки у розподілі і споживанні. Наприклад, соціаліст Томазо Кампанелла писав, що в місті Сонця всі носять однаковий одяг. Жінкам заборонялось навіть мати різні зачіски. Далі ідея С. була розвинута в працях основоположників марксизму — ленінізму, в програмних документах комуністичного і соціал-демократичного руху. Практично до побудови С. приступили після перемоги Жовтневої революції в Росії (потім в СРСР), а після другої світової війни у ряді країн Східної Європи, Азії, на Кубі. Практика спиралась в основному на модель адміністративно-командного С., яка ігнорувала економічні методи управління, заперечувала таку могутню рушійну силу, як вільна конкуренція. Монополія державної власності неминуче вела до дефіциту товарів і послуг, до ігнорування досягнень науково-технічної революції, низької продуктивності праці. Не було справжніх економічних стимулів до збільшення номенклатури, асортименту і якості продукції. Це знижувало привабливість С, Події у Радянському Союзі, в країнах Східної Європи показали, що той С., який несе дефіцит, — не має підтримки більшості населення. Сьогодні соціалісти ведуть мову про пошуки нової моделі, яка поєднувала б переваги ринкової економіки з перевагами С. (досвід КНР, В'єтнаму). Ідеї С. зберігаються в широкому соціал-демократичному русі, їм співчувають мільйони трудящих. Про це свідчать вибори в Європейський парламент, у Польщі, Угорщині та інших країнах, в т.ч. до Верховної Ради України у 1994 році.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити