Економічний словник довідник - 2020


Соціальна політика

Соціальна політика — політика спрямована на підвищення добробуту населення на основі прискореного розвитку соціальної сфери, активного сприяння соціальних факторів у зростанні і підвищенні ефективності економіки. Зміст С. п. в Україні викладений в доповіді Президента України про основні засади економічної та соціалістичної політики (11 жовтня 1994 р.). В ній відзначається, що С. п. має бути адекватною стану економіки, сприяти виходу з кризи, забезпечувати задоволення мінімально необхідних стандартів життєвого рівня населення. Весь комплекс заходів С. п. спрямовується на збереження та відтворення трудового потенціалу народу, утвердження необхідної мотивації продукуючої праці, запобігання масовому безробіттю. Основними напрямами С. п. в Україні є створення необхідних умов для підвищення кожним трудівником свого добробуту за рахунок особистого трудового вкладу, підприємництва та ділової активності; надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих місць, фахової перепідготовки осіб, що втратили роботу; проведення глибокої пенсійної реформи, що буде забезпечувати справедливу систему пенсійних виплат з урахуванням трудового вкладу особи; створення адресної допомоги в грошовій та натуральній формах; сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства, його ефективному використанню та примноженню; запобігання комерціалізації, забезпечення стабільного фінансування та державної підтримки розвитку духовної сфери, освіти, науки і культури; широка підтримка сім'ї, материнства та дитинства; проведення активної екологічної політики.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити