Економічний словник довідник - 2020


Спілка

Спілка — товариство з необмеженою кількістю учасників, мета якого сприяти їх промислу чи господарській діяльності засобами колективного виробництва; учасники не несуть особистої відповідальності за її зобов'язання. Членами С. можуть бути фізичні та юридичні особи на підставі письмової заяви з моменту внесення у список учасників. Основні видатки: закупівельні — здійснюють оптові закупівлі товарів; кредитні — надають пільги на кредити і проведення інших банківських операцій; товарні — займаються постачанням сільськогосподарськими товарами, заготівлею, збутом і реалізацією сільськогосподарської продукції; виробничо-збутові, будівельні — ведуть будівництво житлових будинків з наступним їх використанням членами С. Організація роботи С. покладена на правління, у складі якого повинно бути не менше двох осіб, обраних загальними зборами або контрольною радою і наділеними повноваженнями для керівництва справою і представництва. Основні обов'язки членів С. — сплата передбаченого статутом платежу, участь у погашенні боргу в разі банкрутства, якщо це передбачено статутом. Основні права учасників С.: використання майна; право на участь у прибутку, якщо він використовується для нагромадження, участь в ліквідаційному прибутку відповідно з розмірами кредитів, внесених у С., або у рівних частинах для кожного учасника від можливих залишків майна; участь у загальних зборах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити