Економічний словник довідник - 2020


Валовий національний продукт

Валовий національний продукт /ВНП/— показник, що характеризує результати економічної діяльності у сфері матеріального і нематеріального виробництва, ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом року. Визначається шляхом підсумовування сукупних витрат, необхідних для виробництва кінцевої продукції, або ж шляхом підсумовування доходів, отриманих від виробництва даного об'єму продукції. За витратами ВНП визначається як сума споживчих витрат на товари і послуги, валових інвестицій підприємств, державних закупівель товарів та послуг і чистого експорту. За доходом або ж за розподілом ВНП визначається підсумовуванням заробітної плати найманих працівників, ренти, процентів, дивідендів, прибуткового податку і нерозподілених прибутків підприємств, амортизаційних відрахувань. Недоліком у використанні показника ВНП є те, що ця категорія базується не на цілком раціональній концепції продуктивності праці, згідно з якою продуктивною є та праця, що приносить дохід. У цьому випадку до складу ВНП входять доходи церкви, поліцейського апарату, збройних сил та інші. Крім того, до ВНП не включаються обсяг виробництва предметів праці, а також вартість спожитих засобів праці /сума амортизації/. Щоб врахувати ці складові частини у вітчизняній економічній науці застосовується поняття „ валовий суспільний продукт». Але його недоліком є те, що у ньому допускається повторний підрахунок, до того ж неодноразовий, враховується лише сукупність створених у суспільстві матеріальних благ. З метою врахування величини національного доходу/v+т/та річних амортизаційних відрахувань використовується поняття „ чистого суспільного продукту» поряд з категорією „ кінцевий суспільний продукт».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити