Економічний словник довідник - 2020


Споживча вартість

Споживча вартість — корисність речі. її здатність задовольнити певну потребу людини, суспільства. Речі є С. в. незалежно від того, задовольняють вони безпосередньо особисті потреби людини чи служать їй як засоби виробництва, за допомогою яких створюються інші матеріальні блага. Сукупність С. в. входить до багатства суспільства. С. в. зумовлюють природні властивості речей, а також властивості, надані їм у результаті доцільної діяльності людини. С. в. є здебільшого продуктом праці, створюється конкретною працею. Частина споживчих вартостей дана природою (повітря, вода з природних джерел тощо). В міру розвитку науки і техніки люди відкривають нові властивості речей, збільшують різноманітність С. в. Кожний товар обов'язково має С. в. Приймаючи форму товару, С. в. стає носієм мінової вартості. Але це відбувається за певних суспільних умов. Наприклад, пшениця завжди була зерновим продуктом, але лише за певних історичних умов вона стає товаром, носієм мінової вартості. Властивість товару як корисної речі взагалі, його фізико — хімічні та інші особливості вивчаються товарознавством. Економічна теорія розглядає С. в. з іншого боку, у зв'язку з проблемами ринкових відносин, маркетингу, зокрема розробкою нових товарів, задоволенням потреб покупців, стимулюванням збуту тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити