Економічний словник довідник - 2020


Спосіб виробництва

Спосіб виробництва — спосіб добування матеріальних благ (засобів виробництва і предметів споживання), необхідних для життя й розвитку суспільства. Складається із продуктивних сил і виробничих відносин. Продуктивні сили як сукупність засобів виробництва та людей, що приводять їх в дію, визначають зміст С. в., показуючи рівень розвитку суспільства, ступінь оволодіння людиною силами природи. Саме вони мають провідний характер щодо розвитку виробничих відносин. Виробничі відносини, що становлять відносини людей у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання, в свою чергу активно впливають на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або гальмуючи їхній розвиток. Не так давно С. в. розглядали тільки як єдність і взаємодію продуктивних сил, що знаходяться на певному рівні розвитку, і даного типу виробничих відносин. Таке визначення по суті заперечувало існування змішаної економіки, не допускало існування багатоманітності форм власності. Вважалось, наприклад, що соціалістичні (тобто колективні, суспільні) форми господарювання обов'язково вимагають ліквідації у суспільстві приватної власності на засоби виробництва. Надбудова повинна була виражати економічні інтереси тільки одного пануючого класу (наприклад, класу капіталістів). Але сучасний досвід розвитку людства довів, що можливе існування громадянського суспільства, яке базується на такому С. в., в якому можливі різні форми господарювання. Це дає можливість перейти від вивчення формаціонної економічної теорії до вивчення економічної теорії змішаного С. в.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити