Економічний словник довідник - 2020


Ставка процента номінальна і реальна

Ставка процента номінальна і реальна — ціна, що сплачується кредитору позичальником за надані йому у користування позичені кошти: відсоток від кількості позичених грошей в умовах відсутності інфляційного процесу. За наявності інфляції існує різниця між грошовою (номінальною) і реальною ставками процента. Номінальна ставка — просто відсоткова ставка, виражена у незмінних грошових одиницях або з поправкою на інфляцію, Реальна ставка дорівнює номінальній за мінусом рівня інфляції і означає захист позиченого капіталу від інфляційного знецінення. За всіх інших рівних умов, величина реальної ставки прямо пропорційна розміру номінальної і обернено пропорційна рівню цін на основні засоби виробництва, предмети споживання й послуги. Як правило, вона повинна бути позитивною, тобто складатися з індексу інфляційного процесу плюс як мінімум ще 3—4% і розраховуватися на основі спеціальних індексів суми цін на основні товари за певні періоди (рік, місяць) з урахуванням регіональних особливостей і специфіки товарів та послуг. Будучи основою кредитного договору, реальна ставка процента може включати: а) спеціальні умови позички, за якими передбачається перерахувати платежі за даною угодою у вказаній валюті, що є стабільною протягом усього строку позички; б)встановлення конкретно визначеного еквіваленту; в) прирівнення кредитних платежів до вартості золота; г) встановлення „ плаваючої процентної ставки, яка складається із суми середнього процента без урахування інфляції і величини інфляційного зростання цін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити