Економічний словник довідник - 2020


Статутний фонд спільних підприємств

Статутний фонд спільних підприємств — сума вкладів його учасників, призначена для забезпечення діяльності підприємств. Може поповнюватися за рахунок прибутків від господарської діяльності, а при необхідності — за рахунок додаткових внесків учасників, Вклади вносяться у грошовій формі. Вклад учасників України вноситься у карбованцях, а вклад іноземного компаньйона — валютою за офіційним валютним курсом Національного банку України на день платежу. При взаємній згоді учасників у рахунок їхніх вкладів до С. ф, с. п. можуть бути занесені товарно-матеріальні цінності: будівлі, споруди, устаткування тощо, а також інші майнові права у тому числі на використання винаходів „ ноу-хау». Для оцінки товарно-матеріальних цінностей, що вносяться до С. ф. с. п., створюється комісія з учасників підприємства. Оцінка матеріальних цінностей, що вносяться у С. ф. с. п,, робиться у договірних цінах з урахуванням цін світового ринку. За ухвалою Ради засновників вклади учасників мають здійснюватися у формі часткових або одноразових внесків. Рада засновників може спеціальною постановою прийняти ухвалу про збільшення або зменшення статутного фонду. Збільшення розміру цього фонду здійснюється пропорційно паям учасників в статутному фонді за рахунок додаткових внесків або резервного фонду, Кожен учасник має право на повне або часткове передання свого паю третій особі. Для цього потрібна письмова згода іншого (інших) учасника (учасників).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити