Економічний словник довідник - 2020


Стимули до праці

Стимули до праці — фактори, які виражають економічні відносини щодо залучення людей до трудової діяльності певних економічних результатів. Для з'ясування механізму стимулів до праці необхідно визначити, хто стимулює, спонукає, кого спонукають до праці (як правило, їх називають суб'єктами стимулювання), заради чого (об'єкт стимулювання), чим спонукають до праці (форми заохочення працівників і підприємств). С до п. виконують ряд важливих функцій: забезпечення конкретних виробничих завдань (збільшення обсягу виробництва, досягнення певної якості продукції та ін.), сприяють поєднанню та реалізації економічних інтересів між учасниками виробництва; виступають важливим важелем у руках держави, підприємців для підвищення ефективності виробництва, Існують матеріальні та моральні С. до п. Матеріальні виражають відносини, пов'язані з залученням працівників до трудової діяльності на основі дотримання економічного зв'язку між виконанням тих чи інших умов, реалізації економічних інтересів і розподілом доходів, ресурсів, які надаються окремим особам або колективам підприємств та їх підрозділів. Моральні стимули — внутрішні спонукання до праці, які діють без норм і розрахунку на матеріальну винагороду. Властиві при виконанні деяких громадських обов'язків, на добровільних роботах при наданні допомоги державним і громадським організаціям у благоустрої території та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити