Економічний словник довідник - 2020


Стихійний характер економічного розвитку

Стихійний характер економічного розвитку — такий процес розвитку. Коли в економічній діяльності не враховують об'єктивних економічних законів, ігнорують їх причинно-наслідкові зв'язки, не застосовують потрібних засобів для подолання об'єктивних суперечностей. С. х. е. р. здійснюється поза контролем суспільства, його органів управління, призводить до непередбачуваних економічних наслідків, які часто-густо діють із значною руйнівною силою, перешкоджають у досягненні запланованих цілей, призводять до несподіваних результатів. Наприклад, у 1992 році Україна вслід за Росією почала впроваджувати так звані вільні ціни. В умовах соціальної ринкової економіки такі ціни є могутнім стимулом розвитку виробництва, важливим орієнтиром розв'язання структурних перетворень. Але об'єктивні закони (особливо закони вартості, попиту та пропозиції) обумовлюють перехід до вільних цін лише в умовах усунення монополії державної власності, проведення приватизації, створення умов для конкуренції. Це було проігноровано. Відбувся стихійний процес, який призвів до шаленого зростання цін, різкого падіння виробництва, до зупинення багатьох підприємств. Усунення С. х. е р. вимагає пізнання економічних законів, створення ефективного механізму їх використання. Виявлення об'єктивних економічних суперечностей та шляхів їх подолання послужить передумовою того, що основні заходи економічного розвитку будуть мати усвідомлений, планомірний зміст, а наслідки їх застосування — передбачуваний характер. Важливою умовою такого розвитку є наявність кваліфікованих, досвідчених кадрів в економічному управлінні, базування правового законодавства на знанні економічних законів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити