Економічний словник довідник - 2020


Сукупний суспільний продукт

Сукупний суспільний продукт — сукупність створених матеріальних благ за відповідний період часу. Визначається як сума валової продукції галузей матеріального виробництва: промисловості, сільського, лісового господарства, будівництва, вантажного транспорту, зв'язку (у тій частині, що обслуговує матеріальне виробництво), торгівлі і громадського харчування, матеріально-технічного забезпечення, заготівлі сільськогосподарських продуктів, а також інших галузей матеріального виробництва. За матеріально-речовим складом С. с. п. поділяється на засоби виробництва і предмети споживання. За вартістю — на вартість спожитих засобів виробництва (перенесена вартість) і новостворену вартість. Певна частина С. с. п. створюється в особистому підсобному господарстві колгоспників, робітників і службовців. У С. с. п. багато разів відображаються затрати минулої і живої праці, що мали місце на стадіях суспільного виробництва. Отже, у С. с. п. існує повторний рахунок вартості. Це зумовлено тим, що С. с. п. включає увесь внутрігалузевий і міжгалузевий оборот продукції. Економічно повторний рахунок є необхідністю і відображає справжні процеси і відносини між учасниками виробництва різних галузей народного господарства в умовах сучасного розвинутого суспільного поділу праці. Отже, С. с. п. є лише загальним, валовим результатом різних процесів суспільного виробництва, що здійснюється численними підприємствами і господарствами різних галузей матеріального виробництва.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити