Економічний словник довідник - 2020


Суспільна (ринкова) вартість

Суспільна (ринкова) вартість — втілена й уречевлена в товарі абстрактна праця, один із найважливіших факторів визначення ринкової ціни. Величина суспільної (ринкової) вартості визначається кількістю суспільно необхідного робочого часу і змінюється прямо пропорційно до кількості часу, затраченого на виробництво товару, і обернено пропорційно до продуктивності праці. Вартість виявляється у міновій вартості, при порівнянні одного товару з іншим. В умовах ринкової економіки суспільна (ринкова) вартість формується в конкурентній боротьбі при наявності рівноваги між попитом і пропозицією. На сучасному етапі економічної теорії у деяких країнах СНД при визначенні ринкової вартості відбуваються значні зміни. Деякі економісти називають їх революцією у теорії вартості. Сьогодні одержав широкого розповсюдження новий підхід до розв'язання питання про вартість — аналіз граничної корисності. Головна його ідея в тому, що вартість (цінність) визначається ступенем корисного ефекту (див. Концепція граничної корисності).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити