Економічний словник довідник - 2020


Суспільно-економічна формація

Суспільно-економічна формація — історичний тип суспільства, в якому якісно визначеній економічній системі відповідають соціальні, політичні, правові, культурні, національні та інші відносини. Поняття С.-е. ф. вперше сформулював К.Маркс. Зміна С.-е. ф. утворює закономірний процес поступального розвитку людської цивілізації. Згідно з класифікацією А. Тофлера розвиток С.-е. ф. здійснюється в межах аграрно-ремісничої, індустріальної та інформаційної цивілізації. В основі кожної з них лежить певний технологічний спосіб виробництва (єдність продуктивних сил і техніко — економічних відносин), що ґрунтується відповідно на ручній, машинній та. автоматизованій праці. Розрізняють п'ять С.-е. ф.: первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і комуністичну. Кожна з них є єдністю базису і надбудови. Базисом С.-е. ф. є суспільний спосіб виробництва, що складається з продуктивних сил і економічних відносин. Останні поділяються на техніко — економічні (відносини спеціалізації, кооперації, комбінування, концентрації виробництва та ін.) і виробничі (відносини економічної власності), які розвиваються з приводу привласнення людьми різноманітних об'єктів власності (засобів праці, робочої сили, інтелектуальної власності тощо), у всіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні). Економічний базис у кінцевому підсумку визначає соціальні, політичні, правові та ін. надбудовні відносини. У той же час кожна із цих підсистем на певному проміжку часу може бути визначальною відносно економічної системи. В цілому між елементами суспільного способу виробництва та надбудовними відносинами відбувається діалектична взаємодія, у процесі якої причина і наслідок міняються місцями. Розвиток С.-е. ф. здійснюється відповідно до всезагальних (властивих всім формаціям) загальних (декільком), специфічних (одній формації), та стадійних (діють протягом певного періоду існування окремої формації) економічних законів. Розвинуті країни світу пройшли перший етап розвитку інформаційної цивілізації, у той час як країни СНД, в т.ч. Україна, знаходяться на етапі індустріальної цивілізації. Лише окремі сторони технологічного способу виробництва в Україні належать до інформаційної цивілізації.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити