Економічний словник довідник - 2020


Суспільний поділ праці

Суспільний поділ праці — сукупність різних видів виробничої діяльності. Світовий поділ праці — основна форма суспільного виробництва, існує в різних формах, що відповідають рівню розвитку продуктивних сил і характеру виробничих відносин. Світовий поділ праці ділиться на загальний, що означає поділ суспільного виробництва на крупні роди (промисловість, землеробство, транспорт тощо); частковий — поділ родів на види, підвиди; одиничний — поділ праці всередині підприємства відповідно до технологічного процесу і його організації. Поряд з цим існує професійний поділ праці, тобто спеціалізація працівників; територіальний — спеціалізація виробництва в межах однієї країни, економічних районів; міжнародний — спеціалізація окремих країн у випуску певних товарів. С. п. п. — один з головних чинників розвитку знарядь праці, технології та організації виробництва. Шляхом С. п. п. досягається обмін трудовою діяльністю, в результаті чого працівник певного виду конкретної праці отримує можливість використовувати інші потрібні йому вироби. Генезис С. п. п, включає три етапи. Це — виділення скотарських племен, відокремлення ремесла від землеробства, відособлення торгівлі. Цей напрям еволюції С. п. п. сприяв зростанню продуктивних сил, створив матеріальні передумови для регулювання обміну, виникнення приватної власності і поділу суспільства на класи, розмежування між містом і селом, фізичною та розумовою працею тощо. Під впливом науково-технічного прогресу, розширення сфери взаємодії людини з природою, відбувається постійне поглиблення С. п. п., що виявляється у розвитку спеціалізації виробництва, в т.ч. галузевої, міжгалузевої, предметної, подетальної, агрегатної, технологічної. Про загальний рівень розвитку С. п. п. в Україні свідчить структура її національного доходу на початку 90-х років XX ст. Зокрема, частка промисловості становила 43%, сільського господарства — 28%, будівництва — 11%, зовнішньої торгівлі — 6%, зв'язку і транспорту — 5%, інших сфер економіки — 7%. Це характеризує Україну як індустріально-аграрну державу, яка має резерви та повинна орієнтуватись на проведення суттєвих структурних зрушень у суспільному виробництві на основі розвитку С. п. п.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити