Економічний словник довідник - 2020


Суспільні або соціальні блага

Суспільні або соціальні блага — різновидність благ, які характеризуються спільним використанням їх різними суб'єктами діяльності. В умовах соціальної ринкової економіки вони виступають як певні види товарів і послуг, властивості яких протилежні властивостям товарів індивідуального споживання. Суспільні блага неподільні, вони складаються з таких великих одиниць, що не можуть бути продані індивідуальним покупцям, на них не поширюється принцип винятковості, тобто не існує ефективних способів усунення індивідів від користування перевагами суспільних благ, як тільки ці блага виникають. Переваги від товарів індивідуального споживання базуються на їх купівлі, переваги ж від суспільних благ суспільство отримує в результаті їх виробництва, Люди можуть використовувати переваги якогось продукту, не несучи ніяких витрат на його виробництво. Це явище отримало назву „ проблема фрірайдера». Для того, щоб суспільство могло користуватись такими благами та послугами, їх наявність повинна забезпечувати держава за допомогою системи податків. На відміну від товарів індивідуального споживання, які купуються у приватних підприємців на основі самостійних рішень індивідів, суспільні блага отримують через посередництво уряду на основі групових чи колективних рішень. Інакше кажучи, види і обсяги виробництва різних суспільних благ в демократичному суспільстві визначаються політичними методами, тобто шляхом голосування, вони являють собою питання державної політики. На основі прийнятих групових рішень ресурси із сфери виробництва товарів індивідуального споживання спрямовуються у виробництво суспільних (соціальних) благ. Вивільнення ресурсів із сфери виробництва товарів індивідуального споживання здійснюється шляхом оподаткування підприємств і домашніх господарств.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити