Економічний словник довідник - 2020


Суспільні фонди споживання

Суспільні фонди споживання — частина національного доходу, яка надходить членам суспільства в особисте споживання безплатно або на пільгових умовах понад винагороду за працю. В Україні склались два види С. ф. с.: фонди спільного задоволення потреб і фонди для непрацездатних. До С. ф. с. спільного задоволення потреб належать послуги освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, дитячих ясел і садків, будинків інвалідів та людей похилого віку, дитячих будинків. Головною їх функцією є розвиток і підтримання здібностей населення, створення сприятливих економічних умов для розширеного відтворення народонаселення і робочої сили. Основними ознаками С. ф. с. спільного задоволення потреб є: незалежність кількості одержуваних благ від тривалості трудової участі, стажу роботи і величини зарплати; розподілення благ переважно у вигляді безплатних послуг; коштами розпоряджається держава або підприємство, Іншим видом С. ф. с. є фонди для непрацездатних, які спрямовуються на надання послуг особам похилого віку або тим, які втратили працездатність, а також особам, які навчаються стаціонарно в навчальних закладах: пенсії, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, стипендії студентам, допомога дітям тощо. Головна функція даного виду С. ф. с, — створення сприятливих матеріальних умов для нормального відтворення народонаселення, робочої сили, підтримання звичайних умов життя, створених внаслідок особистої трудової діяльності. Основні ознаки фондів для непрацездатних; надання благ, пов'язаних з трудовою участю у минулому й майбутньому; у ряді випадків розмір коштів залежить від трудового стажу і величини заробітної плати: блага розподіляються у грошовій формі, переходять в особисту власність.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити