Економічний словник довідник - 2020


Технополіс, технологічні парки

Технополіс, технологічні парки — багатогранні форми венчурної взаємодії крупного капіталу з малим бізнесом, вигідні організаційні новації, які дають змогу отримувати пільги при оподаткуванні й кредитуванні і створюють особливо вигідні умови для іноземних інвестицій. Т. т. п. — своєрідні територіальні зони „ високих технологій». Ядром їх формування спочатку були університети, які як інфраструктурна складова частина організаційно втілювали власний фактор інноваційного процесу. Навколо них зосереджувалися промислові корпорації, науково-дослідницькі підрозділи й лабораторії, обчислювальні центри. Таким чином формувалася сукупна виробнича й соціальна інфраструктура. До числа найбільш відомих і крупних технополісів належить всесвітньо відома „ Силіконова долина» в Каліфорнії, у зоні якої знаходяться підприємства 17 найкрупніших концернів електронної промисловості, в т. ч, „IBM», „Хьюлетт-Лаккард», „Тексас інструменте», „ Ксерокс», „Дженерал електрик». В технопарку „ Кремнієва долина» діють провідні концерни військово-промислового комплексу „Локхід», „Ер-ем-сі», „форд аероспейс», „Дженерал електрик ньюклеар», „Уестерн електрик». Могутність військових концернів, фінансова підтримка держави, венчурний бізнес стали надійними гарантами народження нових підприємств, які займаються інноваційною діяльністю, формуванням нової „ організаційної популяції, подібної до „ Інкубаторів бізнесу».

„ Кремнієва долина» — найяскравіший зразок освоєння фінансовим капіталом „ господарської території'», де зосереджені висока технологічна база, сукупність найпередовіших наукомістких галузей, високо-розвинута інфраструктура, складений за допомогою держави й венчурного бізнесу „ фінансовий базис», найсучасніші форми зв'язку науки з виробництвом. Перевагами Т. т. п. є: 1) фінансова диверсифікація, поєднання капіталів держави, комерційних банків, промислових корпорацій, венчурних фірм, благодійних фондів та власних збережень населення. При цьому ризик, що супроводжує інноваційну діяльність, пропорційно ділиться між усіма кредиторами; 2) найвигідніша форма територіальної організації, що дає змогу створити багато проектних колективів з першокласних технічних фахівців; 3) одна з найекономічніших форм використання високотехнологічного обладнання. Підприємства мають доступ до нього на орендних й кооперативних засадах; 4) у межах технополісу утворюється єдина матеріально-технічна база, де відсутні гострі проблеми науково-технічного прогресу : відомчі перешкоди, структурна незбалансованість та ін.,-5) необхідність відносно малих господарських територій. Т. т. п. успішно розвиваються у відносно замкненому, але у максимально розвиненому економічному і соціальному просторі. Політика організації технополісів нині широко розповсюджена. Так, окрім названих, у США діють понад 20 науково-технічних парків, майже 30 технополісів утворено в Німеччині, понад 50 — у Франції. Всього у світі нараховується понад 300 технополісів 30 Т. т. п. утворюються в Роси. В країнах СНД вони виникають, як правило, у межах вільних економічних зон, але у цих зонах не завжди є достатні функціонально взаємодіючі високотехнологічні галузі промисловості, науковий потенціал, розвинута соціальна інфраструктура, ринкова кредитна система тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити