Економічний словник-довідник

Трансфертні платежі — передача податкових внесків певним верствам населення, наприклад, пенсіонерам, безробітним або тим, що живуть в нестатках. Таким чином, через державний бюджет відбувається перерозподіл національного доходу. Доля Т.п. у валовому національному продукті зростає. У США, наприклад, у 1968 році вони становили 3%, а на початку 90-х pp. — 12% ВНП. Т.п. підтримують певну соціальну рівновагу в суспільстві, є істотним важелем регулювання державою сукупного попиту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити