Економічний словник довідник - 2020


Товарна продукція

Товарна продукція — продукція, вироблена протягом певного часу і призначена для реалізації за межами підприємства, тобто підготовлена для передачі у народногосподарський обіг. До Т. п. промислового підприємства належать готові вироби, створені головним, допоміжними, підсобними та побічними цехами, реалізовані напівфабрикати свого виробництва, роботи і послуги промислового характеру на стороні. На відміну від валової продукції, до Т.п. не входять зміни залишків незавершеного виробництва, а також напівфабрикати, призначені для використання на своєму ж виробництві. Тому величина Т.п. може бути більшою або меншою від валової продукції залежно від зміни (зростання або зменшення) залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів свого виробництва. На підставі Т.п. визначаються очікувані обсяги реалізації і прибутку підприємства, розраховуються показники собівартості (витрати на грошову одиницю Т.п.), рентабельність продукції, виробничих потужностей тощо. Обсяг Т.п. складається з перенесеної вартості використаних засобів виробництва (сировина, матеріали, машини і устаткування — у формі амортизаційних відрахувань), а також витрат на заробітну плату і різні виплати у соціальні фонди. Зростання Т.п. можна досягти не тільки завдяки збільшенню кількості і підвищенню якості виробів, але й завдяки змінам структури виробництва (збільшенню долі матеріаломістких виробів), застосування коштовніших матеріалів, використання подвійного, потрійного рахунку перенесеної вартості засобів виробництва. Тому показник Т. п. не використовується для оцінки діяльності підприємства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити