Економічний словник довідник - 2020


Товарне виробництво

Товарне виробництво — специфічний тип організації суспільного виробництва, при якому окремі продукти виробляються економічно відокремленими товаровиробниками і для задоволення суспільних потреб необхідні купівля — продаж на ринку цих продуктів, що стають товарами. Основні риси Т. в.: суспільний поділ праці; приватна власність на засоби виробництва; повна соціально-економічна відокремленість виробників; встановлення економічних зв'язків між виробниками шляхом обміну; стихійний і анархічний розвиток економіки (проявом чого є економічні кризи). Розрізняють просте та капіталістичне Т. в. Просте Т. в. є дрібним, розрізненим і базується на власній праці, характеризується єдністю безпосередніх виробників із засобами виробництва, а створений продукт належить товаровиробнику. Капіталістичне Т. в. передбачає спільну працю багатьох найманих працівників, їх експлуатацію, характеризується антагонізмом між безпосередніми виробниками і засобами виробництва, привласненням створеного продукту капіталістом. У сучасному Т. в. діють дві протилежні тенденції: до його дальшого розширення і до підриву. Перша зумовлена поглибленням суспільного поділу праці (утворенням нових галузей — їх нині нараховується у США близько 700, відгалуженням окремих виробничих функцій у самостійні виробництва), збільшенням кількості економічно відокремлених виробництв (у США за 1947—1992 pp. їх кількість зросла більше ніж на 9 млн.), перетворенням науки у безпосередньо продуктивну силу (внаслідок чого матеріалізовані результати наукових досліджень у вигляді патентів, ліцензій, „ ноу-хау» перетворюються на товар), збільшенням ролі та економічної значущості сфери нематеріального виробництва (освіта, охорона здоров'я). Дія тенденції до підриву Т. в. зумовлена подальшим розвитком одиничного поділу праці у формі подетальної та коопераційної форми спеціалізації в середині окремих виробничих одиниць; розширенням масштабів організованості та планомірності у межах окремих компаній (в тому числі транснаціональних корпорацій), галузей, сфер економіки, національних держав і навіть регіонів світового господарства; посиленням окремих форм співробітництва між ними (організація спільних підприємств, фірм, обмін патентами тощо); створенням торговельно-промислових комплексів; інтеграцією крупних промислових корпорацій з торговельними компаніями; поширенням контрактних відносин між крупними компаніями і дрібними та середніми підприємствами; наявністю державних контрактів на національному та міжнародному рівнях; централізованим регулюванням економіки з боку держави, особливо шляхом перерозподілу значної частки національного доходу через державний бюджет (фінансової централізації) та ін. Результатом дії цієї тенденції є зміцнення безпосередньо суспільної форми виробництва.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити