Економічний словник довідник - 2020


Товарний обіг

Товарний обіг — форма обміну товарів та послуг за допомогою грошей. Розподіляється на два відносно самостійні процеси: продаж товару за гроші (Т-Г) і купівля за ці гроші готового товару (Г-Т). Внаслідок цього Т. о. відрізняється від безпосереднього обміну і формою, і змістом. Т. о. постійно сприяє подальшому поглибленню суспільного розподілу праці. В процесі історичного розвитку Т. о. виникає торгівля як відособлена галузь, яка спеціалізується винятково на реалізації товарів і розвивається за своїми внутрішніми законами. Торгівля є посередником між виробником і споживачем, активно впливає на розвиток виробництва, вдосконалення його структури, підвищення якості, появу нових видів продукції і виробництва, на споживання, пропонуючи нові товари і послуги, скасовуючи застарілі вироби, формуючи смаку населення. Об'єктами Т. о. в сучасних умовах є засоби виробництва, предмети споживання, матеріальні послуги, продукти інтелектуальної діяльності. З розвитком товарного виробництва сфера торговельної діяльності розширюється, з'являються нові ринки засобів виробництва, робочої сили, цінних паперів, іноземних валют тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити