Економічний словник довідник - 2020


Товарно-грошові відносини

Товарно-грошові відносини — форма економічних відносин між відособленими товаровиробниками, які пов'язані між собою суспільним поділом праці. Встановлюються через купівлю — продаж та обмін товарів і послуг. Обмін товарів виник ще в умовах первіснообщинного ладу, коли общини обмінювались між собою надлишками певних видів продукції. З появою обміну продукти стають товарами. Поступово, з розвитком розподілу праці Т. -г. в. охоплюють все більшу кількість видів конкретної праці. Нині у розвинутих країнах Заходу виготовляється близько 1 млрд. найменувань промислової продукції. Об'єктами Т. -г. в. стають також матеріальні послуги, інтелектуальна власність (патенти, ліцензії, „ ноу-хау» та ін.). Прискорення процесу обміну відбувається з появою грошей, особливо з розвитком їх сучасних форм — кредитно-паперових грошей. Для сучасного етапу еволюції Т.-г. в. характерною є дія двох протилежних тенденцій: до їх розширення і до поступового обмеження. Кожна з цих тенденцій у межах окремих підприємств (об'єднань), в т.ч. монополістичних, в окремих сферах економіки, в масштабі національних держав та регіональних економічних об'єднань діє своєрідно з переважанням то однієї, то іншої. Ці дві тенденції мають місце і в Україні. Одна з них зумовлена розширенням ринкових відносин, інша — зростанням бартерних операцій.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити