Економічний словник довідник - 2020


Валюта конвертована

Валюта конвертована — національна грошова одиниця, що має здатність вільно /шляхом купівлі — продажу/ обмінюватись на іноземні валюти, виконувати функції світових грошей. Конвертованість національної валюти забезпечується наявністю певної частини конкурентоспроможної продукції на світовому ринку, насиченістю товарною масою внутрішнього ринку, наявністю певного запасу вільно конвертованих валют /доларів, марок тощо/, золота та іншими факторами. Розрізняють дві основні форми конвертованості валюти: 1/ вільно або повністю конвертована. Вільно конвертована валюта означає, що кожна особа /іноземна і вітчизняна, фізична і юридична/ має право обмінювати будь-яку кількість своєї національної валюти на іноземні валюти такого статусу, розраховуватись нею при експортно-імпортних операціях, депонувати її в національних банках, використовувати для створення різноманітних фінансових активів /цінні папери тощо/ і купувати державні та приватні цінні папери. Частково конвертована валюта /обмежена конвертованість/ означає допущення лише зовнішньої конвертованості, тобто вільне використання іноземними особами /юридичними і фізичними/ тільки в поточних, а інколи лише у зовнішньоторгових розрахунках. Введення режиму конвертованості національної валюти вимагає попередньої підготовки матеріальних умов, без яких може відбутися банкрутство багатьох підприємств, навіть галузей, продукція яких не відповідає світовому рівню або є дорожчою. Це потрібно враховувати при виборі форм конвертованості національної грошової одиниці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити