Економічний словник довідник - 2020


Торговий баланс

Торговий баланс — баланс, який відображає співвідношення вартості експорту й імпорту країни за певний відрізок часу, як правило, за рік. До нього входить вартість товарів, проданих і куплених на умовах негайної оплати, поставлених у кредит, а також наданих безплатно у вигляді урядової допомоги або дарунку (за відрахуванням вартості безплатних товарів торговий баланс включається у платіжний баланс), В активній частині Т. б. відображається експорт товарів, вироблених, вирощених або видобутих у країні, а також товарів, ввезених з-за кордону й перероблених. В пасивній частині — імпорт товарів іноземного походження для внутрішніх потреб або переробки з метою їх подальшого вивозу. Різниця між вартістю експорту та імпорту складає сальдо Т. б.: активне, якщо вартість експорту перевищує вартість імпорту; пасивне, якщо вартість імпорту перевищує вартість експорту. Т. б,, активна й пасивна частина якого рівні, називають нетто-балансом. Т. б. складається статистичними, фінансовими та зовнішньоторговими органами кожної країни з метою оцінки «зовнішньоекономічних позицій, рівня конкурентоздатності товарів національного виробництва, купівельної спроможності національної валюти. Методологія підрахунку вартості експорту й імпорту у різних країнах — має свої особливості, що ускладнює зіставлення відповідних показників. Статистична комісія ООН пропонує країнам дотримуватися єдиної методології щодо системи й бази розрахунку вартісних показників Т. б.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити