Економічний словник довідник - 2020


Трест

Трест (від англ. trust — довіра) — організаційно-виробнича одиниця або форма монополії, при якій усі об'єднані підприємства втрачають свою комерційну і виробничу самостійність, підкоряючись єдиному контролю. Трести виникли у США в останній третині XIX ст. Першим трестом вважається утворена Дж. Д. Рокфеллером нафтова компанія „ Стандарт ойл» (1879). Юридично створення Т, означає передачу контролю над колись незалежними підприємствами (у формі контрольного пакета акцій або особливого довірчого сертифіката) його засновникам. Таким чином здійснюється величезна концентрація капіталу й виробництва, що дає можливість об'єднаним у Т. підприємствам здійснювати спільну економічну і технічну політику, одночасно привласнювати монопольно високий прибуток. Через трестування у США було утворено багато монополій у важливих галузях промисловості, в т.ч. металургійній та нафтохімічній. Поширення Т. в Європі почалося після першої світової війни. У Росії перші трести з'явилися в 1918—1920 pp. в умовах переходу до нової економічної політики (НЕП). Т. — попередник більш тісних форм об'єднань, таких як холдингова компанія, концерн. Нерідко Т. очолює холдинг — держательська компанія, яка зосереджує у своїх руках акції учасників цього об'єднання і здійснює контроль за їх діяльністю. Т., як правило, об'єднує підприємства однієї або декількох технологічно пов'язаних між собою галузей промисловості. У межах Т. здійснюється планомірне виробництво. У розвинутих країнах для обмеження деяких форм діяльності Т. та інших видів монополій було запроваджено антитрестовське законодавство, спрямоване проти ринкових форм монополізації, особливо проти єдиних галузевих картелів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити