Економічний словник довідник - 2020


Трудові ресурси

Трудові ресурси — частина населення країни, яка здатна до трудової діяльності. Основними критеріями приналежності людини до Т. р. є стан здоров'я і вік. До Т. р. належить населення працездатного віку, а також невеличка частка людей, зайнятих у суспільному виробництві, які старші або молодші працездатного віку. Працездатний вік для жінок — 16—54 роки, а для чоловіків — 16—59 років. До Т. р. не належать: працюючі інваліди І і II групи, а також непрацюючі особи працездатного віку, якщо вони отримують пенсію за віком на пільгових умовах. Т. р. — важлива частина економічного потенціалу країни. Активна частина Т. р. — це особи, зайняті у суспільному господарстві, потенційна частина Т. р. — особи, що навчаються з відривом від виробництва або зайняті в домашньому й особистому підсобному господарстві. Кількісні і якісні показники Т. р. постійно змінюються. Найважливіші з них — чисельність, вік, стать, освіта і охоплення навчанням, зайнятість у народному господарстві і розподіл за сферами і галузями, розміщення на території. На 01.01.1993 р. населення України складало 52,2 млн. чоловік, з них 29,5—29,7 млн. входили до складу Т. р. Більша частина Т. р. України була зайнята у державному секторі господарства. Рух Т. р. відбувається під впливом соціальних, економічних, біологічних та інших чинників. Приріст Т. р. — це різниця між чисельністю населення, яке вступає у працездатний вік, і чисельністю населення, яке переходить до пенсійного віку Рівень народжуваності позначається на чисельності Т. р. лише через певний час. Суттєвий вплив на зміну якісного складу Т. р. має вступ до працездатного віку нових поколінь молоді, науково-технічний прогрес. Останній підвищує вимоги до якості робочої сили, тому зумовлює зростання чисельності населення працездатного віку, яке навчається з відривом від виробництва. В наш час ефективне використання Т. р. набуває особливого значення, що пов'язано з уповільненням зростання їх чисельності, високим рівнем зайнятості у суспільному господарстві, поліпшенням їх якісного складу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити