Економічний словник довідник - 2020


Угода про іноземні інвестиції

Угода про іноземні інвестиції — юридичний документ, який складається на основі чинного в Україні закону „ Про зовнішньоекономічну діяльність», прийнятого в 1992 році, і Декрету Кабінету Міністрів України „ Про режим іноземного інвестування», прийнятого 20 травня 1993 року. Згідно із статтею 44 Декрету „ Про режим іноземного інвестування» („ Концесійні договори») іноземні інвестори отримують право на розробку та освоєння відновлюваних і не відновлюваних природних ресурсів, господарську діяльність, пов'язану з використанням об'єктів державної власності, повне господарське відання чи оперативне управління якими здійснюється на основі концесійних договорів, укладених з іноземними інвесторами Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваженим на це державним органом у відповідності з порядком, установленим законодавством України про концесії. Термін дії концесійного договору визначається характером та умовами концесії, але не може тривати більше 99 років. Односторонні зміни умов концесійного договору не допускаються, якщо це не обумовлено в договорі. Концесійні угоди (договори) можуть містити винятки з чинного законодавства України. В такому разі вони підлягають затвердженню Верховною Радою України. Юридичною основою договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов'язаних із створенням юридичної особи, є Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність». Господарська діяльність на підставі договорів про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності регулюється чинним законодавством України. Прибуток (дохід) від господарської діяльності оподатковується на умовах, передбачених статтею 31 Декрету „ Про режим іноземного інвестування», якщо обсяг іноземних інвестицій у зазначеній діяльності становить не менше 100 тисяч доларів США. Сторони за договорами (контрактами) організовують окремий бухгалтерський облік та звітність щодо операцій, пов'язаних з цими договорами (контрактами), мають право на відкриття спільних рахунків в установах банків України для проведення розрахунків, пов'язаних з виконанням таких договорів (контрактів)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити