Економічний словник довідник - 2020


Управління спільними підприємствами

Управління спільними підприємствами — система економічних, правових, організаційних методів і структур, що забезпечують безперебійну роботу спільних підприємств. У. с. п. забезпечують органи: Рада засновників (Правління), дирекція і ревізійна комісія. Вищим органом спільного підприємства є Рада засновників (Правління). Вона складається з шести членів, кожен з яких є компетентним у діяльності Спільного підприємства. Голова Правління має ухвальний голос. Дирекція складається з громадян України та іноземних громадян. Головою Правління або генеральним директором може бути як громадянин України, так і іноземний громадянин. Керівництво поточною діяльністю Спільного підприємства і виконання ухвал, що приймаються Радою засновників (Правлінням), здійснюється дирекцією на чолі з генеральним директором. Генеральний директор призначається ухвалою Ради засновників (Правління) на підставі пропозиції іноземного учасника. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Спільного підприємства на основі єдиноначальності в межах компетенції і прав, визначених Статутом і ухвалами Правління. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Спільного підприємства здійснює ревізійна комісія, призначена Радою засновників (Правління). Функції і завдання Спільного підприємства визначаються Статутом підприємства. Статут затверджується безпосередніми засновниками Спільного підприємства. Спільне підприємство реєструється в управлінні держдоходів Мінфіну України, який здійснює контроль за результатами фінансової діяльності СП.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити