Економічний словник довідник - 2020


Усуспільнення виробництва

Усуспільнення виробництва — об'єктивний процес розвитку суспільного виробництва, який виражається у поглибленні суспільного поділу праці, зростанні комбінування та кооперування виробництва, посиленні взаємозв'язку і взаємозалежності господарських одиниць, злитті розділених процесів виробництва в єдиний суспільний процес. У. в. здійснюється у формах усуспільнення засобів виробництва і усуспільнення самої праці. У. в. має історичний характер, оскільки відображає рівень продуктивних сил і відповідні їм виробничі відносини. Для добуржуазних формацій типовою була роздрібненість речових факторів виробництва між ізольованими один від одного відносно дрібними господарствами та роздріблена праця окремих осіб. Капіталізм зробив величезний крок вперед в У. в., створивши велике машинне виробництво. Масове виробництво продуктів як товарів визначало тісну взаємозалежність процесу відтворення на всіх підприємствах і в усіх галузях. Така система господарської взаємозалежності внутрішньо суперечлива. З одного боку, внаслідок суспільного поділу праці і приватної власності на засоби виробництва окремі капіталістичні підприємства відокремлені як приватні товаровиробники, а з другого — в силу суспільного характеру праці — всі вони втягнені в єдиний процес відтворення суспільного капіталу. Необхідною матеріальною передумовою зростання продуктивності праці на основі У. в. виступає суспільно комбінований характер праці на капіталістичних підприємствах. Продуктивну силу суспільної праці, яку породжує кооперація праці, використання науково-технічних винаходів, представляє сила капіталу, а У. в. виступає як усуспільнення капіталу. Поступальний характер цього процесу зумовлений законом капіталістичного нагромадження, в розвитку якого відбувається концентрація і централізація капіталу. А це, в свою чергу, зумовлює зростання розмірів підприємств і розширення меж суспільно комбінованої праці. Значна роль при цьому належить кредиту, який поряд з товарним обміном виступає формою зв'язку між підприємствами у процесі відтворення суспільного капіталу. Дальший розвиток У. в пов'язаний з утворенням акціонерних товариств. Однією з найбільш розвинутих форм У. в. в сучасних умовах виступають транснаціональні корпорації. За адміністративно-командної системи в нашій країні відбулося одержавлення економіки, нанесено значних збитків кооперативній власності. Переважали відомчий монополізм і породжувана ним тенденція до гігантоманії. Перебудова економіки і перехід до ринкових відносин здійснюється одночасно з демонополізацією виробництва. Великі і середні підприємства органічно поєднуються з дрібними високотехнологічними. Виникають нові види колективної власності, асоціації трудящих (колективні підприємства), господарські, акціонерні товариства, господарські асоціації тощо. В масштабі економіки України усуспільнення виробництва виявляється у формуванні єдиної системи господарських зв'язків.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити