Економічний словник довідник - 2020


Установчий прибуток

Установчий прибуток — прибуток, який привласнюється засновниками акціонерної компанії. Він являє собою різницю між сумою цін акцій, проданих засновниками акціонерної компанії за курсом, і сумою капіталу, інвестованого ним в акціонерне підприємство. У. п. утворюється внаслідок розбіжності номінальної і курсової вартості акцій. Як правило, курсова вартість, за якою акція продається на біржі, перевищує номінальну ціну акції, встановлену засновниками при випуску акцій (їх курсової вартості) і привласнюється засновниками акціонерної компанії, які реалізують акції на ринку цінних паперів, фондовій біржі, де здійснюється мобілізація грошових капіталів та їх перерозподіл між галузями господарства. Залишаючи в своєму розпорядженні контрольні пакети акцій, засновники акціонерних підприємств продають решту цінних паперів. При цьому У. п. вилучається не тільки в результаті їх продажу за курсом. Реалізуючи частину акцій за їх номінальною вартістю, засновники привласнюють прибуток шляхом так званого „розводнення» капіталу. Для цього акції випускають на суму значно більшу, ніж розміри існуючого капіталу, У. п. у даному випадку складається з грошових капіталів рядових акціонерів. Джерелом У. п. є також „ гра» на підвищенні курсу акцій, тобто вилученні доходу шляхом продажу акцій, первісний курс яких підвищився. Сучасна НТР. активне використання ЕОМ, засобів зв'язку у здійсненні біржових операцій, автоматизація біржових розрахунків призвели до інтенсифікації роботи біржі, суттєвої централізації капіталів, зростання їх нагромадження і перерозподілу. В умовах НТР виник справжній „ бум» засновництва, який зумовив величезне зростання прибутків, вилучених в таких галузях, як біотехнологія, генна інженерія, волокняна оптика, виробництво міні - і макро ЕОМ. Умови отримання У. п. змінюються у зв'язку з поглибленням інтернаціоналізації господарського життя країн світу, розвитком міжнародного ринку цінних паперів Найвизначніші центри цього ринку — Нью-Йоркська, Токійська та Лондонська фондові біржі, де на долю іноземних цінних паперів припадає до половини обороту. Механізм У. п. застосовується і в Україні. У. п. отримується в результаті продажу акцій за курсом, створеними в Україні акціонерними підприємствами, привласнюється засновниками (державою, трудовими колективами, окремими особами) цих підприємств.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити