Економічний словник довідник - 2020


Фізіократи

Фізіократи — одна із шкіл у політичній економії, яка джерелом суспільного багатства вважає не сферу обігу (що проповідували меркантилісти), а сферу виробництва — природу. Представниками Ф. були французькі економісти Ф. Кене, Ж. Тюрго та інші. Ф. одні з перших проаналізували капітал як фактор виробництва і прибуток — як форму доходу на капітал, Представники цієї школи ввели в науковий обіг категорію „ чистий продукт» — обсяг і вартість сільськогосподарської продукції, крім витрат. На їх погляд, промисловість, транспорт і торгівля — безплідні сфери, а праця людей і підприємців у цих сферах лише покриває витрати на їх існування. Економічна політика повинна здійснюватись відповідно до принципу: „ laisser — faire, iaisser — passer"—„ дозволяйте робити, хто що хоче, і йти, хто куди хоче». Ф.Кене розробив „ економічну таблицю», в якій вперше спробував застосувати кількісний макроекономічний аналіз натуральних і грошових потоків матеріальних цінностей у народному господарстві.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити