Економічний словник довідник - 2020


Фінанси

Фінанси (від фр. finance — готівка, дохід) — система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами і громадянами щодо привласнення частини національного доходу через механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконуваних державою соціально-економічних функцій. З точки зору речового змісту Ф. є сукупністю всіх грошових коштів, їх розподілу і використання. Ф. підприємств — певна сукупність грошових фондів, що забезпечують процес виробництва та відтворення у рамках даного підприємства, а також сукупність форм і методів їх утворення й витрачання. Ф. населення — грошові фонди, що формуються з доходів громадян, отриманих на основі трудової, господарської та іншої діяльності або із спадщини. Державні Ф. — це сукупність грошових фондів, зосереджених у руках держави і призначених для забезпечення властивих їй функцій, а також та сукупність форм і методів, за допомогою яких ці функції реалізуються. Повніше сутність Ф. розкривається через такі категорії, як податки, бюджетне фінансування, платежі, відрахування, доходи і витрати, прибуток, дотації, які характеризують конкретні види руху грошових ресурсів та економічні відносини в країні. В соціально-орієнтованій економіці Ф. виконують різні функції. Розподільча функція Ф. дозволяє створити рівні можливості усім суб'єктам господарської діяльності, а також захищати певні прошарки населення. Фінансова система дозволяє здійснювати регулюючу функцію шляхом зміни розміру податків, величини державних витрат. Контролююча функція Ф. дозволяє підтримувати господарську діяльність у межах економічної доцільності. Крім того, ф. держави виконують функції ефективності, справедливості і стабільності. Ефективність — це встановлення державою податків та пільг, які регулюють грошовий обіг і систему кредитування, сприяють переливу капіталів, пожвавленню ділової активності, найбільш раціональному використанню ресурсів. Справедливість — це така податкова політика, яка передбачає більшу участь осіб з високими доходами у формуванні фондів для фінансування соціальних програм, спрямованих на фінансову підтримку найменш захищених членів суспільства. Стабільність — спрямованість фінансової та кредитної політики на усунення надмірних спадів і „ перегрівів» в економіці. Основною ланкою державних Ф. є бюджетна система, яка включає державний бюджет і бюджети відповідних адміністративних одиниць (областей, міст, районів, сіл, галузей тощо); у державі з федеральним устроєм — бюджети штатів, земель, кантонів, республік тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити