Економічний словник довідник - 2020


Фінансовий капітал

Фінансовий капітал — якісно нова форма капіталу та усуспільнення засобів виробництва на вищій стадії розвитку капіталістичного способу виробництва, яка виникає в результаті сплетіння, злиття монополістичного банківського та монополістичного (в. т. ч. олігополістичного) промислового капіталів. В сучасних умовах, крім цих форм, Ф. к. охоплює крупні капітали у торгівлі, сільському господарстві, кредитній сфері, на транспорті тощо. Але найважливішими формами Ф. к. є банківський монополістичний та промисловий монополістичний капітал, їх злиття відбувається шляхом придбання гігантськими банками акцій промислових корпорацій і навпаки — спільного будівництва нових промислових об'єктів, вироблення спільної політики тощо. Нині значного поширення набуло надання спеціалізованими підрозділами банків та особливими фінансовими фірмами різних фінансових консультацій (ревізія і підготовка документації для податкових установ, розробка інвестиційної стратегії для промислових, торговельних та інших монополій планів їх структурної перебудови тощо). За допомогою фінансових організацій (інвестиційних банків та крупних брокерських фірм) відбувається злиття і „ поглинання» підприємств, фінансових інститутів. Для цього використовуються їхні послуги у збиранні інформації про учасників таких „ поглинань», про фінансові операції щодо випуску, обміну і розміщення цінних паперів, планів дальшого здійснення капітальних проектів. Гігантські банки здійснюють довгострокове фінансування, інші фінансові інститути (позичково ощадні установи) займаються і поточним фінансуванням, тобто фінансуванням під заставу. Банки розвивають програми управління готівкою для промислових компаній, фінансовий лізинг та інші операції, у процесі виконання яких посилюється зрощення банківських, промислових, торговельних, транспортних монополій тощо. У процесі злиття банківського і промислового монополістичного капіталу слід розрізняти два відносно самостійні процеси. З одного боку, це посилення їх взаємозв'язку, об'єднання інтересів, а з іншого — відносини конкуренції, протиборство і суперництво, зумовлені зміною сил учасників та іншими факторами. При цьому банківський монополістичний капітал перевищує за рівнем економічної могутності і монополізації інші форми капіталу і ставить їх у все більшу залежність. Це знаходить свій вияв у зростанні заборгованості корпорацій, суми виплати боргів, збільшенні частки фінансових установ у загальній вартості розміщених акцій корпорацій та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити