Економічний словник довідник - 2020


Фондовіддача

Фондовіддача — обсяг виробництва продукції на одиницю вартості основних виробничих фондів, або відношення продукту до засобів праці (основних виробничих фондів). Обчислюється як відношення показника результатів виробництва за певний період до середньої вартості основних виробничих фондів за той же період. На рівні народного господарства Ф. обчислюється як відношення національного доходу до середньорічної вартості основних виробничих фондів у порівняльних цінах. Для визначення Ф. в окремій галузі або на окремому підприємстві (об'єднанні) беруться показники товарної, валової та чистої продукції у їх співвідношенні до 1 крб. середньорічної вартості основних виробничих фондів, У галузях з однорідною продукцією іноді застосовуються дані про обсяг виробництва у натуральних одиницях виміру (наприклад, кількість виробленої електроенергії у КВт - годинах). Показником, оберненим Ф, є фондомісткість продукції. Застосовуються показники Ф, при економічному аналізі виробництва та капітального будівництва. Підвищення Ф, є однією із найбільш важливих умов зростання ефективності суспільного виробництва, підвищення життєвого рівня населення. Вища ф. зменшує необхідність введення в дію додаткових основних фондів і економить капітальні вкладення. Підвищення Ф. відбувається завдяки прискореному освоєнню фізично і морально застарілих основних фондів на новій технічній основі, скороченню термінів будівництва, здешевленню нової техніки, підвищенню коефіцієнта змінності і завантаження виробничих потужностей та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити