Економічний словник довідник - 2020


Ціна

Ціна — грошовий вираз вартості, кількість грошей, або інших товарів і послуг, що сплачуються та отримуються за одиницю товару або послуги. Одночасно Ц. відображає споживчі властивості (корисність) товару, купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару (співвідношення між його наявністю та потребою, попитом та пропозицією), характер та силу конкуренції, державного контролю та загальноекономічної кон'юнктури в країні та у світі, психологію економічної поведінки ринкових суб'єктів та інші суб'єктивні моменти (моду, смаки, традиції). Отже, Ц. складається під впливом численних об'єктивних та суб'єктивних факторів і може набирати різних видів (державні та ринкові, регульовані та трансфертні, гуртові та роздрібні, світові та внутрішні, договірні та прейскурантні тощо). Ц. виконує численні функції: обліково-аналітичну, оскільки забезпечує облік результатів господарювання та їх прогнозування; стимулюючу, (сприяє раціональнішому використанню обмежених ресурсів); розподільчу, (впливає на розподіл ресурсів, доходів та фінансів у суспільстві); регулюючу, (спричиняє зміни попиту та пропозиції); координуючу, (забезпечує періодичне встановлення балансу попиту та пропозиції, споживання та виробництва). За командно-адміністративної системи співвідношення попиту та пропозиції переважно регулювалося за допомогою директивних планів виробництва та реалізації товарів. Роль Ц. у цьому процесі була незначною. Не реалізовувалися й інші функції Ц. Із переходом України до ринкового господарства поступово формується система Ц., які швидко, без централізованого примусу, але в умовах державного контролю, реагують на зміни умов попиту та пропозиції. Така система Ц. виступає головним та ефективним механізмом координації економічної поведінки суспільства в країнах із змішаною економікою і цілком відповідає вимогам сучасного високоспеціалізованого господарства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити