Економічний словник довідник - 2020


Валютна система

Валютна система — сукупність форм організації грошово-кредитних відносин, закріплена у міжнародних договірних і державно-правових нормах. Існує національна, регіональна та світова В. с. Основою В. с. є національна система валюти, в яку входять банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, режим валютного курсу, правила валютного регулювання і контролю, режим національного ринку валюти або золота, правила міжнародних розрахунків і т. ін. Складовими частинами світової В. с. є золото і платіжні засоби /як міжнародні ліквідні ресурси/, механізм регулювання валютних курсів і паритетів, міжнародні валютні ринки, організація міжнародного кредитування та міжнародних розрахунків тощо. Основою світової валютної системи є міжнародний поділ праці, товарне виробництво і зовнішня торгівля між країнами. Світова В. с. виникла в кінці XIX ст. на основі золотого монометалізму і отримала назву В. с. золотого стандарту. Найважливішими ознаками цієї системи були: функціонування золота як світових грошей; фіксація золотого вмісту національних валют, обмін національних валют на відповідну кількість золота, наявність фіксованих валютних курсів. Ця система забезпечувала стабільність валютних курсів національних валют, врівноважувала платіжні баланси. Але вона виключала можливість проведення власної валютної політики окремою державою, обмежувала регулювання грошово-валютних відносин у країні. Тому до середини 30-х років XX ст. розвинуті країни світу відійшли від золотого стандарту і на зміну цій системі прийшла В. с. золото-доларового стандарту. В ній золото і долар США були еталонами всіх інших валют. Офіційна ціна золота становила 1 унцію золота за 35 дол., а вміст долара дорівнював 0,888 г золота. Долар при цьому вільно обмінювався на золото, ринкові курси інших національних валют могли відхилятись на ± 1% від золотого або доларового паритету. Така система проіснувала до кінця 60-х — початку 70-х років. Але з втратою США своїх переваг у міжнародній конкурентній боротьбі, посиленням у ній ролі Японії, окремих країн Західної Європи, відірваністю офіційної ціни золота від реальної тощо, ця система перестала існувати. В основі нової, сучасної В. с. лежить повна демонетизація золота, в т.ч. відміна офіційної ціни на золото, нерозмінність доларів на золото тощо і використання в якості світових грошей лише національних валют і міжнародних розрахункових грошових одиниць — СДР, які випускались МВФ. Золото стало продаватись за ринковими цінами, виконувати роль фонду ліквідних активів для придбання резервних валют, а країни при цій системі можуть вільно вибирати режими своїх валютних курсів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити