Економічний словник довідник - 2020


Цінні папери

Цінні папери — належним чином оформлені документи, що виражають майнові відносини у суспільстві та підтверджують право («титул») на певне майно або грошову суму. До Ц. п. відносять паї, акції, облігації, векселі, чеки, сертифікати (депозитні та інвестиційні), ощадні бони, комерційні папери, варіанти тощо. У фінансовій практиці до Ц. п. відносять лише такі грошові документи, які можуть бути об'єктом купівлі-продажу, а також джерелом доходу (разового або постійного). Відносини з приводу обміну Ц. п. утворюють відповідні ринки (акцій, облігацій, іпотек, векселів тощо). Акції переважно обертаються на фондовій біржі, облігації — у банківській сфері. Розрізняють капітальні та грошові Ц. п. Серед капітальних, що виступають засобом залучення капіталу, найбільш поширені акції та облігації. До грошових Ц. п. належать різні векселі (комерційні, фінансові, прості, переказні), депозитні сертифікати, комерційні папери та ін. Це документально оформлені короткострокові грошові зобов'язання (на строк до 1 року). Капітальні Ц. п. виступають джерелом постійного, а грошові — разового доходу. Грошові Ц. п. активно використовують в обороті між фірмами, банками, між банками та казначейством.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити