Економічний словник довідник - 2020


Швидкість обороту грошей

Швидкість обороту грошей — середня кількість оборотів за рік кожної грошової одиниці. Збільшення швидкості обігу грошової одиниці рівноцінне зменшенню грошової маси , необхідної для обслуговування процесу грошового обігу в країні. Згідно із законом обігу грошей кількість грошей, необхідних для обігу, визначається за формулою де СЦ — сума товарних цін, К — сума цін товарів,проданих у кредит, П — сума платежів за борговими зобов'язаннями, ВВ — сума взаємопогашуваних (безготівкових) платежів, що — середнє число оборотів грошової одиниці (як засобу обігу і платежу). Як видно з цієї формули, між кількістю грошей, що перебувають в обігу, і швидкістю обороту кожної грошової одиниці існує зворотно-пропорційній зв'язок. Тому збільшення Ш. о. г. набуває важливого значення в умовах сучасного економічного розвитку України, виступає одним з факторів боротьби з інфляцією. Зростання Ш. о. г. зумовлюється такими об'єктивними процесами, як розвиток кредитної системи і безготівкових розрахунків між господарськими суб'єктами, вдосконалення безготівкових платежів, активним втручанням держави у процес відтворення капіталу, регулювання кредитно-фінансової системи з боку держави. Важливим фактором прискорення обігу грошей виступають комерційний банківський кредит, розвиток мережі комерційних банків та розширення їх функцій. Ш. о. г. прискорює також збільшення поточного споживчого кредиту та ін. Грошова маса, яка перебуває в обігу, відіграє важливу роль у підтриманні рівноваги в економіці, збалансованості попиту та пропозиції. Прискорення Ш. о. г. створює умови для реалізації важливого принципу грошового обігу — обмеження грошової маси реальними потребами обігу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити