Економічний словник довідник - 2020


Якість

Якість — сукупність технічних, економічних, експлуатаційних, соціальних та інших властивостей речей і процесів, які характеризующих корисність, один з головних показників ефективності виробництва, науково-технічного, економічного і соціального прогресу. Існує розгалужена система показників Я. У матеріальному виробництві показниками Я. є надійність, гарантійність, довговічність, технічній ресурс, ремонтопридатність, Надійність — властивість виробу безвідмовно працювати в заданих режимах експлуатації, протягом певного часу чи при виконанні певного обсягу роботи. Гарантійність — строк експлуатації виробу, протягом якого підприємство гарантує його безвідмовність і несе матеріальну відповідальність за можливі дефекти при дотриманні експлуатаційних правил. Довговічність — сумарний строк служби виробу в заданих умовах експлуатації до моменту, коли затрати на відновлення його роботи стають невигідними. Технічний ресурс — сума інтервалів часу безвідмовної роботи до капітального ремонту або до межі, встановленої технічними умовами. Вищим критерієм Я. є відповідність світовим стандартам, отже конкурентність на світовому ринку. Більшість промислової продукції України цим вимогам не відповідає, що зумовлено соціально-економічними причинами, Система планування і управління, яка донедавна існувала, націлювала підприємства не на якісні, а на кількісні показники. Низька Я. — одна з причин високої матеріаломісткості виробництва, зумовлювала дефіцит сировини й енергії, величезні капіталовкладення у добувній і енергетичній галузях, економічні диспропорції. В основі екстенсивного типу розширеного відтворення також лежить низька якість продукції.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити